ISIN RSAUTSE38332 CFI kod ESVUFR Tiker AUTSAK8334
FISN AUTOSRBIJA/SH VTG FPD RSD1600
Valuta RSD Ukupno emitovano 44071
Nominalna vrednost jedne hartije 1,600.00 Ukupna nominalna vrednost 70,513,600.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)