ISIN RSJRBDE05346 CFI kod ESVTFR Tiker JRBDAK5346
FISN YU REČNO BRODAR/SH VTG FPD RSTD
Valuta RSD Ukupno emitovano 1804484
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 1,804,484,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)