ISIN RSRAPDE45960 CFI kod ESVUFR Tiker RAPDAK5962
FISN RAPID BG/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 1152806
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 576,403,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)