ISIN RSPRZNE13196 CFI kod ESVUFR Tiker PRZNAK3198
FISN PARTIZAN/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 45562
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 18,224,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)