ISIN RSLASTE96552 CFI kod ESVUFR Tiker LASTAK6552
FISN LASTA/SH VTG FPD NPV
Valuta RSD Ukupno emitovano 2300058
Nominalna vrednost jedne hartije Bez nominalne vrednosti Ukupna nominalna vrednost Bez nominalne vrednosti
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)