ISIN RSPLTKE28360 CFI kod ESVUFR Tiker PLTKAK8362
FISN POLITIKA BG/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 6596896
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 3,958,137,600.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)