ISIN RSMEPRE11643 CFI kod ESVUFR Tiker MEPRAK1643
FISN MERKUR-PROMET/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 17801
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 17,801,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)