ISIN RSIOBGE50013 CFI kod ESVUFR Tiker IOBGAK0013
FISN IND OBUĆE BG/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 2952917
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 295,291,700.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)