ISIN RSZPBGE33267 CFI kod ESVUFR Tiker ZPBGAK3269
FISN ZASTAVA PROM BG/SH VTG FPD RSD2000
Valuta RSD Ukupno emitovano 247669
Nominalna vrednost jedne hartije 2,000.00 Ukupna nominalna vrednost 495,338,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)