ISIN RSZARDE35192 CFI kod ESVUFR Tiker ZARDAK5192
FISN ZAŠTITA RADA/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 31344
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 15,672,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)