ISIN RSPROGE21643 CFI kod ESVUFR Tiker PROGAK1645
FISN PROGRES/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 6119016
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 3,671,409,600.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)