ISIN RSPUTNE40253 CFI kod ESVUFR Tiker PUTNAS0255
FISN PUTNIK BG/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 741502
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 741,502,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)