ISIN RSFRZBE74491 CFI kod ESVUFR Tiker FRZBAS4493
FISN FRIZERSKO BG/SH VTG FPD RSD300
Valuta RSD Ukupno emitovano 24453
Nominalna vrednost jedne hartije 300.00 Ukupna nominalna vrednost 7,335,900.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)