ISIN RSCNRLE82363 CFI kod ESVUFR Tiker CNRLAK2363
FISN CENTRAL BG/SH VTG FPD RSD700
Valuta RSD Ukupno emitovano 241259
Nominalna vrednost jedne hartije 700.00 Ukupna nominalna vrednost 168,881,300.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)