ISIN RSRUDOE86650 CFI kod ESVUFR Tiker RUDOAK6650
FISN RUDO ORTOPED.PR/SH VTG FPD RSD700
Valuta RSD Ukupno emitovano 666051
Nominalna vrednost jedne hartije 700.00 Ukupna nominalna vrednost 466,235,700.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)