ISIN RSRUDOE86650 CFI kod ESVUFR Tiker RUDOAK6650
FISN RUDO ORTOPED.PR/SH VTG FPD
Valuta RSD Ukupno emitovano 649476
Nominalna vrednost jedne hartije 489.95 Ukupna nominalna vrednost 318,210,766.20
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)