ISIN RSDEDIE91136 CFI kod ESVUFR Tiker DEDIAK1136
FISN DEDINJE/SH VTG FPD RSD1150
Valuta RSD Ukupno emitovano 43456
Nominalna vrednost jedne hartije 1,150.00 Ukupna nominalna vrednost 49,974,400.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)