ISIN RSPKBKE92515 CFI kod ESVUFR Tiker PKBKAK2515
FISN PKB KORP/SH VTG FPD RSD1581.11
Valuta RSD Ukupno emitovano 6481506
Nominalna vrednost jedne hartije 1,581.11 Ukupna nominalna vrednost 10,247,973,951.66
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)