ISIN RSMKVCE77542 CFI kod ESVUFR Tiker MKVCAK7542
FISN MAKOVICA ML/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 225312
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 225,312,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)