ISIN RSCOOPE31770 CFI kod ESVUFR Tiker COOPAK1770
FISN COOPERATIVA BG/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 476365
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 238,182,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)