ISIN RSDOMBE20171 CFI kod ESVUFR Tiker DOMBAK0171
FISN DOM BG/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 562870
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 56,287,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)