ISIN RSAGREE71971 CFI kod ESVUFR Tiker AGREAK1971
FISN AGROEX BG/SH VTG FPD RSD410
Valuta RSD Ukupno emitovano 515423
Nominalna vrednost jedne hartije 410.00 Ukupna nominalna vrednost 211,323,430.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)