ISIN RSCRSIE90015 CFI kod ESVUFR Tiker CRSIAK0017
FISN C.SIGNAL BG/SH VTG FPD RSD300
Valuta RSD Ukupno emitovano 181980
Nominalna vrednost jedne hartije 300.00 Ukupna nominalna vrednost 54,594,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)