ISIN RSYUCOE61032 CFI kod ESVUFR Tiker YUCOAK1032
FISN YU COMMERCE BG/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 167634
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 83,817,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)