ISIN RSSMUBE12173 CFI kod ESVUFR Tiker SMUBAS2175
FISN UG.PR.ŠUMADIJA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 102877
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 102,877,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)