ISIN RSSGALE46315 CFI kod ESVUFR Tiker SGALAS6315
FISN SLOGA AC/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 80525
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 80,525,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)