ISIN RSMPKRE04009 CFI kod ESVUFR Tiker MPKRAK4001
FISN METALPROMET/SH VTG FPD RSD1860
Valuta RSD Ukupno emitovano 116359
Nominalna vrednost jedne hartije 1,860.00 Ukupna nominalna vrednost 216,427,740.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)