ISIN RSSMPOE35631 CFI kod ESVUFR Tiker SMPOAK5633
FISN SIMPO VR/SH VTG FPD RSD1801.5
Valuta RSD Ukupno emitovano 5496438
Nominalna vrednost jedne hartije 1,801.50 Ukupna nominalna vrednost 9,901,833,057.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)