ISIN RSYUMCE17574 CFI kod ESVUFR Tiker YUMCAK7574
FISN YUMCO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 15171508
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 15,171,508,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)