ISIN RSMSVRE33371 CFI kod ESVUFR Tiker MSVRAK3373
FISN MIN DIV SVRLJIG/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 948073
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 568,843,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)