ISIN RSZTPLE36551 CFI kod ESVUFR Tiker ZTPLAK6551
FISN ZLATARPLAST NV/SH VTG FPD RSD3010
Valuta RSD Ukupno emitovano 63514
Nominalna vrednost jedne hartije 3,010.00 Ukupna nominalna vrednost 191,177,140.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)