ISIN RSOMNIE11265 CFI kod ESVUFR Tiker OMNIAK1267
FISN ŠUMADIJA RČ/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 80606
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 80,606,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)