ISIN RSFKLZE69693 CFI kod ESVUFR Tiker FKLZAK9693
FISN FAK LO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 83207
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 83,207,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)