ISIN RSGLPDE32083 CFI kod ESVUFR Tiker GLPDAK2083
FISN GLAS PODRINJA/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 17765
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 8,882,500.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)