ISIN RSBALKE13073 CFI kod ESVUFR Tiker BALKAK3073
FISN BALKAN/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 233341
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 233,341,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)