ISIN RSJASNE31143 CFI kod ESVUFR Tiker JASNAK1143
FISN FAB PUMPI JAST./SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 411175
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 164,470,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)