ISIN RSSLGVE86879 CFI kod ESVUFR Tiker SLGVAK6879
FISN SLOGA VA/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 967381
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 386,952,400.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)