ISIN RSVLSNE08275 CFI kod ESVUFR Tiker VLSNAK8277
FISN VLASINKA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 56788
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 56,788,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)