ISIN RSMERME91642 CFI kod ESVUFR Tiker MERMAK1644
FISN MERMER/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 15530
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 15,530,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)