ISIN RSIMKOE50004 CFI kod ESVUFR Tiker IMKOAS0006
FISN IMK 14. OKTOBAR/SH VTG FPD RSD490
Valuta RSD Ukupno emitovano 2788826
Nominalna vrednost jedne hartije 490.00 Ukupna nominalna vrednost 1,366,524,740.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)