ISIN RSUSLKE25756 CFI kod ESVUFR Tiker USLKAK5758
FISN USLUGA KŠ/SH VTG FPD RSD10
Valuta RSD Ukupno emitovano 58000
Nominalna vrednost jedne hartije 10.00 Ukupna nominalna vrednost 580,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)