ISIN RSVSKRE67159 CFI kod ESVUFR Tiker VSKRAK7159
FISN VS KG/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 36152
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 18,076,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)