ISIN RSGOCTE88562 CFI kod ESVUFR Tiker GOCTAS8564
FISN GOČ TS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 35667
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 35,667,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)