ISIN RSRUBNE49225 CFI kod ESVUFR Tiker RUBNAK9227
FISN RUBIN KŠ/SH VTG FPD RSD2000
Valuta RSD Ukupno emitovano 129172
Nominalna vrednost jedne hartije 2,000.00 Ukupna nominalna vrednost 258,344,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)