ISIN RSOSMIE27518 CFI kod ESVUFR Tiker OSMIAS7518
FISN 8.OKTOBAR/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 21037
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 21,037,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)