ISIN RSAGSTE41418 CFI kod ESVUFR Tiker AGSTAK1410
FISN TP AGROSTROJ ČA/SH VTG FPD RSD1070
Valuta RSD Ukupno emitovano 48069
Nominalna vrednost jedne hartije 1,070.00 Ukupna nominalna vrednost 51,433,830.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)