ISIN RSLOZEE24891 CFI kod ESVTFR Tiker LOZEAK4891
FISN LOZNICAELEKTRO/SH VTG FPD RSTD
Valuta RSD Ukupno emitovano 58156
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 29,078,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)