ISIN RSATPPE65182 CFI kod ESVUFR Tiker ATPPAK5184
FISN AUTOTRANSPORTNO/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 118700
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 118,700,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)