ISIN RSAGPIE02948 CFI kod ESVUFR Tiker AGPIAK2940
FISN AGROSTOČAR/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 5021
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 5,021,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)