ISIN RSPROSE10328 CFI kod ESVUFR Tiker PROSAK0320
FISN PROSVETA NI/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 42997
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 42,997,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)