ISIN RSKORLE26767 CFI kod ESVUFR Tiker KORLAK6767
FISN RUDNIK KORLAĆE/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 64815
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 64,815,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)